Kallelse till Årsmöte 19 februari 2024,

för verksamhetsåret 2023

Samtliga medlemmar i Föreningen Hjälmsättra Kusk och Ryttare är välkomna till ordinarie årsmöte den 19 februari klockan 19.00 i teorisalen.

Anmälan om närvaro per mail senast 12 februari till  admin@hjalmsattra.se

Förslag från enskild medlem skall tillställas styrelsen  andreas.leponen@spendrups.se eller admin@hjalmsattra.se) senast tre veckor innan årsmötet. (29 januari 2024)

Rösträtt på mötet har betalande medlemmar över 15 år, om medl.avg betalats för år 2023 och pågående räkenskapsår (2024) minst en månad före mötet. (enligt Ridsportsförbundets stadgar)

Handlingarna sänds ut digitalt till de som anmäler sig samt kommer finnas tillgängliga i sadelkammaren 1 vecka före årsmötet

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
 15. Val av ordförande för föreningen
 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 17. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 18. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (27 §)
 19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 21. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 22. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möte och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 23. Sammanträdets avslutande

   VÄLKOMMEN

Det här inlägget postades i Nyheter, Nyhetsbrev. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *