GDPR för föreningen Hjälmsättra Kusk och Ryttare, org.nr 802410-1498

Information till medlem i föreningen Hjälmsättra Kusk & Ryttare om behandling av personuppgifter.

EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Denna nya dataskyddsförordning, kallas GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I anledning av GDPR har Hjälmsättra Kusk och Ryttare förnyat sin information till medlemmar om behandling av personuppgifter.

Föreningen är en ideell förening (org nr 802410-1498) och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i föreningens verksamhet (kontaktuppgifter nedan).

I Hjälmsättra Kusk och Ryttares verksamhet ska Riksidrottsförbundets uppförandekod ”Behandling av personuppgifter, Uppförandekod för idrottsrörelsen” iakttas. Uppförandekoden finns på Riksidrottsförbundets webbplats. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900

Vi är personuppgiftsansvariga för all behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella för oss, dvs så länge du är medlem.

Vilka personuppgifter inhämtar och lagrar Föreningen Hjälmsättra Kusk & Ryttare?

 • Namn, adress, personuppgifter, ev kontaktperson samt e-postadress

Vad används uppgiftera till?

 • Medlemsregister
 • Fakturering av ridavgifter
 • Lokalt aktivitetsstöd till föreningen
 • Medlemsinformation i Idrotten-on-line  (Riksidrottsförbundets Medlemssystem)
 • Ridgrupper
 • Tävlingsarrangemang
 • Utbildningar
 • Aktiviteter av olika slag

Varför sparas uppgifterna?

 • Administrera vår löpande verksamhet
 • Erhåll bidrag (föreningen är ideell och drivs utan vinstsyfte)
 • Uppfylla vårt ansvar gentemot Svenska Ridsportförbundet.

Vi vidarebefordrar även uppgifter till Ridsportförbundet som bland annat upphandlar och administrerar en gemensam olycksförsäkring för alla som är medlemmar i en ridklubb ansluten till förbundet samt skickar ut tidningen ”Häst & Ryttare” till alla medlemmar.

Vi ska inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån varför de samlats in. När du inte längre är medlem gallras dina personuppgifter och om vi behåller några uppgifter beror det på skyldigheter som kommer från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller liknande och tillgången till uppgifterna begränsas då utifrån det.

I vissa fall är det nödvändigt för att vi ska kunna bedriva föreningens verksamhet att företag anlitas för utförande av tjänster och att dessa då kan komma att behandla också dina personuppgifter för vår räkning, dvs dessa är då s.k. personuppgiftsbiträden för föreningen. De får då behandla personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med tjänster som tillhandahållande av IT-lösningar (såsom för e-post, ordbehandling och telekommunikation), redovisningstjänster och betaltjänster (t.ex. bank och andra betaltjänstleverantörer). Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till ridskolan som är föreningens personuppgiftsbiträde när så sker.

Förutom utlämnande som beskrivet ovan lämnar föreningen inte uppgifter vidare om inte du informerats särskilt om det och föreningen säljer inte uppgifter om sina medlemmar.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få vilka uppgifter vi har om dig. Kontakta i så fall klubben. ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse och komplettering – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Rätt till begränsning och invändningar – Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom du kan framställa invändningar mot viss behandling, allt enligt vad som närmare sägs om det i GDPR.

Rätt att när som helst avsluta din prenumerationen på klubbens nyhetsbrev. Anmälan om avslut görs genom att klicka på länken om att avsluta prenumerationen längst ner i nyhetsbrevet.

Om du har några frågor eller funderingar så ber vi dig kontakta Andreas Leponen ordförande andreas.leponen@spendrups.se eller Maud Karlsson Ridskolechef, via e-post  admin@hjalmsattra.se

Det här inlägget postades i GDPR. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *